Home » Tag Archives: Mazhab

Tag Archives: Mazhab

Akhlak Usahawan Muslim (3)

oleh : Prof. DR. Abdullah al-Mushlih & Prof. DR. Shalah ash-Shawi Definisi Muamalah Kata “muamalah” dalam etimologi bahasa Arab diambil dari kata (العمل) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata “muamalah” dengan wazan (مُفَاعَلَة) dari kata (عامل) yang bermakna bergaul (التَّعَامُل). Adapun dalam terminologi ahli fikih dan ulama syariat, kata “muamalah” digunakan untuk sesuatu di luar …

Read More »