Home » Akhlak » Pintu-pintu Pahala dan Pelebur Dosa

Pintu-pintu Pahala dan Pelebur Dosa

Al-Hamdulillahi rabbil ‘Aalamiyn ,wash –Shalaatu was Salaamu ‘Ala asyrafil Anbiyaa I Wal mursalin,Wa ba’d.

Berikut Ini adalah risalah kepada setiap Muslim yang mengesakan Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun,dimana tujuan puncak setiap muslim adalah keluar dari dunia ini dalam keadaan  semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan Allah tidaklagi menanyainya tentang dosa tersebut  pada hari kiamat kelak,serta dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan keni’matan, ia kekal abadi  didalamnya  tidak keluar darinya selamanya.Dalam risalah yang singkat  ini kami akan menyebutkan amalan-amalan pelebur dosa dan memiliki pahala yang besar dari hadits-hadits Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam yang shahih.

Kami memohon kepada Allah Alhayyu Al-Qayyum yang tidak ada Ilah selain Dia ,semoga Dia menerima amalan-amalan kita,Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

1.Bertaubat;

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:{ من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه }.Barangsiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat ,Allah  akan menerima taubatnya(HR Muslim 2703).Dalam hadits lain Beliau bersabda:) إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر }.Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ia belum sekarat.

2.Keluar dalam rangka thalabul ‘ilmi. { من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة } [مسلم:2699].(Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga.(HR Muslim 2699).

3.Dzikrullah.Rasulullah shallaahu ‘alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat; [Maukah kalian kuberitahukan amalan kalian yang terbaik,paling suci disisi Allah,paling tinggi pada derajat kalian,lebih baik bagi kalian daripada berinfaq dengan uang emas dan perak,lebih baik bagi kalian daripada bertemu musuh lalukalian memukul leher-leher mereka dan mereka memukul leher-leher kalian?Para Sahabat menjawab;’’tentu wahai Rasulullah” ,Rasul bersabda;Dzikrullah=berdzikir kepada Allah].)HR Tirmidziy:3347).

4.Melakukan kebaikan(Al-Ma’ruf) dan Menunjukkan kepada kebaikkan.Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:[Setiap kebaikkan merupakan shadaqah dan orang yang menunjuki kebaikkan sama (pahalanya) dengan pelaku kebaikkan tersebut.(HR Bukhari10/347,Muslim2674).

5.Keutamaan berda’wah di jalan Allah.Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda;[Barangsiapa yang mengajak kepada kebaikkan ,maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengukti kebaikkan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun”].(HR Muslim 2674).

6.Amar ma’ruf nahi munkar.Barangsiapa diantara kalian yang melihat kemunkaran ,hendaknya ia merubahnya dengan tangannya,jika tidak (snggup) hendaknya (ia merubahnya) dengan lisannya,jika tidak maka dengan hatinya,dan itu adalah selemah-lemah iman.(HR Muslim 49).

7.Membaca Al-Quran.Bacalah Al-Qura’an karena ia akan datang pada hari kimat sebagai pemberi syafa’at kepada para sahabatnya.(HR Muslim 804).

8.Mempelajari dan Mengajarkan Al-Qur’an.Sebaik-baik kalian adalah yang belajar al- Qur’an dan mengajarkannya.(HR Bukhari:9/66).

9.Menebarkan Salam.Kalian takkan masuk surga hinnga kalian beriman,kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai,maukah kalian kutunjukkan suatu amalan jika kalian melakukannya niscaya kalian saling mencintai?  Tebarkan salam diantara kalian.(HR Muslim;54).

10.Cinta karena Allah Ta’ala;Karena Allah Ta’ala berkata padahari kiamat ;Di mana orang-orang yang saling mencintai dibawah keagungan-Ku? Pada hari ini Aku akan menaungi mereka ,dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Ku.(HR  Muslim:2566).

11.Menziarahi(membesuk) Orang sakit.Tidaklah seorang muslim membesuk muslim  lainnya yang sedang sakit dipagi hari melainkan tujuh puluh Malaikat  akan mendoakannya hingga sore hari,dan jika Ia membesuk disore hari maka tujuhpuluh ribu Malaikat mendoakannya hingga pagi hari,dan baginya seekor  domba di surga,(HR Tirmidziy;969).

12.Menolong Orang yang berutang.Barangsiapa yang mempermudah orang yang kesulitan maka Allah akan memudahkan nya di dunia dan di akhirat.(HR Muslim:2699).

13.Menutupi (aib) Manusia.Tidaklah seorang hamba menutupi aib  sesamanya di dunia melainkan Allah pasti akan menutupi(aib)nya pada hari kiamat.(HR.Muslim 2590).

14.(Menjalin) silaturrahim.Ar-Rahim tegantung di atas Arsy  dan mengatakan;barangsiapa yang yang menyambungku maka Allah akan menyambung (silaturrahim) dengannya,dan barangsiapa yang memutuskanku maka Allah pun memutuskan nya.(HR Bukhari ;10/350,Muslim:2555).

15.Husnul Khuluq (akhlak yang baik).Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia kesyurga?Beliau menjawab : Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik(تقوى الله وحسن الخلق). HR Tirmidzi 2003.

16.Jujur (shidq).Hendaknya kalian selalu berkata jujur karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan ,dan kebaikan mengantarkan ke syurga.(HR 10/243,Muslim 2607).

17.Menahan Amarah.Barangsiapa yang menahan amarah(nya),padahal ia sanggup untuk melampiaskannya maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat kelak untuk (persilahkan) memilih bidadari yang ia kehendaki (sukai).(HR Tirmidzi 2022).

18.(Membaca) Doa’ Kaffaaratul Majlis.Barang siapa yang duduk di suatu majelis lalu banyak hirukpikuknya ,lalu sebelum bangkit dari majelis tersebut dia membaca:سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله     إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك(Mahasuci Engkau Ya Allah dan Segalapuji bagi-Mu Aku bersaksi bahwa tiada Ilaah Yang berhak disembah melainkan Engkau Aku memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu) ,melainkan Allah ampuni (dosa/kesalahan) yang terjadi dalam majelis tersebut.(HR Tirmidziy:3/153).

19.Bersabar.Tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim baik  berupa rasa capek(نصب),sakit terus menerus(وصب) ,gelisah(همّ) ,kesedihan (حزن),sakit(أذي),kesusahan(غمّ),hingga duri yang menusuk kakinya melainkan dengan musibah itu Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya.(HR Bukhari:10/91).

20.Birrulwaalidain(Berbuat baik kepada kedua Orang tua).Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:”Celaka dia,celaka dia ,kemudian celaka dia,[ditanyakan kepada beliau;Siapa wahai Rasulullah?],Beliau menjawab;Orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salahsatunya dalam usia lanjut (‘indal kibar) ,kemudian ia tidak masuk syurga (tidak berbuat baik kepada mereka-pent).(Muslim:2551)

21.Membantu Janda dan anak Yatim. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda;”Orang yang berjalan untuk menolong janda dan anak yatim bagaikan mujahid fi sabilillah [aku megira]  dan orang yang shalat malam tidak letih serta shaim yang tidak berbuka”.(HR Bukhari:10/366).

22.Menanggung(biaya hidup) Anak Yatim.Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:”Aku dan orang yang menanggung anak yatim di syurga seperti ini, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya.”(HR Bukhari:10/365).

23.Berwudhu.Barangsiapa yang berwudhu .lalu memperbagus wudhunya ,maka kesalahan-kesalahannya keluar dari jasadnya hingga keluar dari kukunya.(HR Muslim 245).

24.Membaca Syahadat Setelah Berwudhu.Barangsiapa yang berwudhu ,lalu memperbagus wudhunya ,kemudian ia mengucapkan: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ,maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu syurga ,ia dapat masuk melalui pintu mana ia mau”.(HR Muslim:234).

25.Berdoa’ setelah adzan.Barang siapa (setelah) mendenagarkan muadzin menucapkan:

( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته)

Maka ia berhak mendapat syafa’atku di hari kiamat kelak.(HR Bukhari:2/77).

26.Membangun Masjid.Barangsiapa yang membangun masjid dengan nya ia mengharap wajah Allah maka akan dibangunkan untuknya yang semisalnya di syurga.(HR Bukhari:450).

27.Bersiwak.Andaikan tidak memberatkan ummatku ,niscaya kuperintahkan mereka bersiwak (meggosok gigi) setiap (hendak) shalat.(HR Bukhari:2/331,Muslim:252.

28.Pergi Ke Masjid.Barangsiapa yang berangkat ke masjid di waktu pagi dan sore ,maka disediakan untknya tempat tinggal di syurga setiap dia pergi atau kembali.(HR Bukhari:2/142,Muslim 669.

29.Shalat Lima waktu.Tidaklah seorang Muslim memasuki waktu shalat ,lalu ia membaguskan wudhunya ,(memperbagus)kekhusukan shalatnya,memperbaiki ruku’nya ,melainkan (hal tersebut) akan menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lalu selama ia tidak melakukan dosa besar ,halt u berlangsung sepanjang masa.(HR Muslim:228).

30.Mengerjakan Shalat Fajr(subuh) dan ‘Ashr.Barang siapa yang melakukan shalat Bardain dia masuk  syurga.(HR Bukhari:2/43).Yang dimaksud dengan Shalat bardain adalah shalat shubuh dan ‘ashar (Fathul Baariy II/66).-pent-

31.Shalat Juma’t.Barangsiapa yang berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya,kemudian mendatangi shalat jum’at  lalu   mendengarkan (khutbah )sambil diam ,maka diampuni dosa-dosanya yang terjadi diantara jumat itu dan jumat berikutnya ditambah tiga hari .(HR Muslim:857).

32.(Berdo’a) Pada Saat Di Ijabah (dikabulkan) nya Doa’ pada hari Jum’at.pada hari jumat ada satu saat ,tidaklah seorang hamba yang muslim shalat dan meminta sesuatu kepada Allah melainkan Allah pasti memberikan permintaannya.(HR Bukhari:2/344,Muslim:852).Waktu yang dimaksud (menurut Ibnu Qayyim);akhir waktu setelah shalat ‘ashar.-pent-

33.Shalat sunnat Rawatib Yang menyertai Shalat fardhu.Tidaklah seorang hamba yang Muslim mengerjakan shalat duabelas raka’at ,shalat sunnat bukan wajib semata-mata  karena Allah ,melainkan Allah bangunkan untuknya rumah di syurga.(HR  Muslim:728).Duabelas raka’at yang dimaksud adalah: 2 raka’at sebelum shubuh,4 raka’at sebelum dzuhur dan 2 raka’at setelahnya,2 raka’at setelah magrib,dan 2 raka’at setelah ‘isya.(pent).

34.Shalat dua raka’at setelah terjatuh ke dalam dosa.Tidaklah seorang hamba melakukan satu dosa lalu bersuci dengan baik kemudian shalat dua raka’at dan beristighfar melainkan ia akan diampuni.(HR Abu Daud :1521).

35.Shalat Lail.Shalat yang paling afdhal setelah shalat fardhu adalah shalat lail(malam).(HR Muslim 1163).

36.Shalat dhuha.Bagi masing-masing ruas dari anggota tubuh salahseorang diantara kalian mesti dikeluarkan shadaqah,setiap tasbih adalah shadaqah,setiap tahmid adalah shadaqah,setiap shadaqah,bernahimunkar juga shadaqah.Dan semua itu dapat disetarakan balasannya dengan du raka’at shalat dhuha.(HR Muslim:720).

37.Bershalawat Atas Nabi.Barangsiapa yang bershalawat kepadaku sekali maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali.(HR Muslim:384).

38.Berpuasa.Tidaklah seorang Muslim berpuasa sehari dijalan Allah melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh tujuhpuluh tahun.(HR Bukhari 5/635,Muslim:1153).

39.Berpuasa tiga hari dalam setiap bulan.Berpuasa tiga hari daam setiap bulan sama dengan berpuasa seumur hidup.(HR Bukhari:4/192,Muslim:1159).

40.Berpuasa pada bulan Ramadhan.Barangsiapa yang berpuasa pada bulan ramadhan karena keimanan dan ihtisab(mengharap pahala) maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.(HR Bukhari:4/221,Muslim:760).

41.Berpuasa pada bulan syawwal.Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian menyusulnya dengan (berpuasa) enam hari pada bulan syawwal maka sama dengan puasa seumur hidup.(HR Muslim:1164).

42.Puasa ‘Arafah.Puasa ‘arafah menghapusan dosa setahun yang lalu dan akan datang.(HR Muslim:1162).

43.Puasa ‘Asyura.Puasa ‘Asyura ,saya berharap kepada Allah ,ia dapat menghapuskan dosa selama setahun lalu.(HR Muslim :1162)

44.Memberikan suguhan buka puasa.Barangsiapa yang memeberikan suguhan buka puasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa,dengan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun”.(HR Tirmidzi:807).

45.Qiyam laialatilqadr.”Barang siapa yang menghidupkan malam lailatul qadr karena iman dan ihtisab,akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu”.(HR Bukhari:4/221, Muslim:1165).

46.Shadaqah.” Shadaqah dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api”.(HR Tirmidzi:2616).

47.Haji dan ‘Umrah.” Antara umrah dengan umrah berikutnya ,dapat menghapuskan dosa-dosa diantaranya  dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali sorga”.(HR  Muslim:1349).

48.Beramal (shalih) pada sepuluh hari pertama bulan dzulhijah.”Tiada hari-hari dimana ‘amal shalih padanya lebih dicintai oleh oleh Allah malebihi (amal shalih) yang dikerjakan pada hari –hari ini (maksudnya sepuluh pertama dzulhijah) ,para sahabat bertanya;tidak juga jihad fiy sabililillah? Nabi berkata:Tidakjuga jihad fiy sabilillah ,kecuali orang yang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali (syahid).”(HR Bukhari:2/381).

49.Jihab Fiy Sabilillah.”Ribath sehari di jalan Allah lebih baik dari dunia dan segala yang ada di atasnya,dan tempat cambuk salahseorang dari kalian di surga kelak lebih baik dari dari dunia dan apa yang diatasnya”.(HR Bukhari:6/11).

50.Berinfaq fiy Sabilillah.”Barang siapa yang membantu persiapan pasukan perang,maka ia telah berperang,dan barang siapa yang mengutus keluarganya untuk untuk berperang ,maka ia telah berperang”.(HR Bukhari:6/37).

51.Menyolati dan Mengantar Jenazah.” Barang siapa yang melayat jenazah hingga dishalatkan maka baginya satu qirath,dan barang siapa melayat sampai mengantar jenazah ke kuburan ,maka baginya dua qirath,(ditanyakan kepada beliau;apa dua qirath itu?) beliau menjawab; Seperti dua gunung besar “.(HR Bukhari:3/158,Muslim:945).

52.MenjagaLisan dan Kemaluan,”Baransiapa yang menjaga apa yang ada diantara jenggot dan kumisnya (mulut) dan diantara dua kakinya (kemaluannya) maka aku jaminkan baginya surga”.(HR Bukhari:11/264,Muslim:265).

53.Keutamaan Laa Ilaaha Illallaah dan Subhanallaahi Wa bihamdihi.”Barangsiapa yang mengucapkan ; “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير” dalam sehari seratus kali ,maka baginya baginya pahala seperti memerdekakan sepuluh orang budak,dicatat untuknya pahala seratus kebaikkan,dan akan dilindungi dari syetan pada hari itu hingga sore hari,dan tidak akan ada yang dating dengan membawa pahala seafdhal dia melainkan oragang yang mengerjakan amalam yang sama.Beliau juga bersabda;Barangsiapa yang mengucapkan; seratus kalidalam sehari,maka Allah akan diampuni kesalahan-kesalahannya meski sebanyak buih di lautan”. (HR Bukhari 11/168,Muslim:2691).

Diterjemahkan dari (http://www.kalemat.org).

Sumber: http://wimakassar.org/wp/?p=439

Check Also

Larangan Menceritakan Mimpi Buruk

Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda, “Jika akhir …