Home » Belajar Islam » Tanya Jawab » Membayar Zakat Fitrah Untuk Orang Di Luar Kota

Membayar Zakat Fitrah Untuk Orang Di Luar Kota

Seseorang tinggal di Mekah dan keluarganya tinggal di Riyadh, bolehkah jika orang yang tinggal di Mekah itu mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarganya yang ada di Riyadh?

Jawaban:

Boleh seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarganya yang tidak tinggal bersamanya dalam satu negera. Jika dia tinggal di Mekah dan keluarganya di Riyadh, maka dia boleh membayarkan zakat fitrahnya di Mekah. Tetapi sebaiknya seseorang membayarkan zakat fitrahnya di tempat di mana dia tinggal ketika waktu pembayaran zakat tiba. Ketika waktu pembayaran tiba seseorang berada di Makkah, maka sebaiknya dia membayarkan zakatnya di Mekkah, dan ketika dia di Riyadh, maka sebaikya dia membayarkan zakatnya di Riyadh. Orang-orang yang tinggal di Riyadh sebaiknya membayarkan zakatnya di Riyadh dan orang-orang yan tinggal di Makkah, sebaiknya membayarkan zakatnya di Mekah. Karena zakat fitrah mengikuti keberadaan badan.

Sumber: Fatawa Arkaanil Islam atau Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, terj. Munirul Abidin, M.Ag. (Darul Falah 1426 H.), hlm. 461.

Check Also

Menggabungkan Dua Niat Untuk Satu Puasa Dan Tentang Masalah Penggabungan Lebih Dari Satu Ibadah Dengan Satu Niat

Menggabungkan Dua Niat Untuk Satu Puasa Dan Tentang Masalah Penggabungan Lebih Dari Satu Ibadah Dengan …