Home » Tag Archives: Syarat

Tag Archives: Syarat

Akhlak Usahawan Muslim (8)

2. Asal dalam Syarat-Syarat yang Ditetapkan dalam Muamalah Adalah Halal (الأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ) Inilah pendapat yang diambil oleh jumhur ulama. Pengertian Kaidah Semua syarat yang diajukan salah satu transaktor, baik syarat tersebut merupakan tuntutan transaksi (akad), syarat untuk kemaslahatan akad (transaksi), atau syarat sifat atau syarat manfaat pada asalnya adalah boleh. الأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ …

Read More »