Home » Tag Archives: puasa

Tag Archives: puasa

Puasa Tathawwu’

Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi Rasulullah saw. sangat menganjurkan kita mengerjakan puasa pada hari-hari berikut ini: a. Enam hari pada bulan syawal Dari Abu Ayyub al-Anshari r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan, kemudian dilanjutkan dengan enam hari pada bulan syawal, maka sama dengan puasa setahun (pahalanya).” (Shahih : Shahih Abu Daud no: 2125, Muslim II:822 no: 1164, …

Read More »

Hari-Hari Yang Dilarang Berpuasa

Hari-Hari Yang Dilarang Berpuasa Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi a. Dua Hari Raya Dari Abu Ubaid bekas budak Ibnu Azhar, ia bertutur: saya pernah menghadiri shalat hari raya bersama Umar bin Khattab r.a. lalu ia berkata, “Ini adalah dua hari yang Rasulullah saw. melarang puasa pada keduanya hari kamu berbuka dari puasamu dan hari yang lain ialah (hari) di mana …

Read More »

FIDYAH DI DALAM PUASA

FIDYAH DI DALAM PUASA Oleh Ustadz Abu Sulaiman Aris Sugiyantoro Allah telah menurunkan kewajiban puasa kepada NabiNya yang mulia pada tahun kedua Hijriyah. Puasa pertama kali diwajibkan dengan takhyir (bersifat pilihan). Barangsiapa yang mau, maka dia berpuasa. Dan barangsiapa yang berkehendak, maka dia tidak berpuasa, akan tetapi dia membayar fidyah. Kemudian hukum tersebut dihapus, dan bagi seluruh orang beriman yang …

Read More »

Adab-Adab Berpuasa

Dianjurkan bagi orang yang akan melaksanakan ibadah puasa untuk memperhatikan adab-adab berikut ini : a. Sahur Dari Anas r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Bersahurlah ; karena di dalam santap sahur itu terdapat barakah.” (Muttafaqun ‘alaih : Fathul Bari IV: 139 no:139 no:1923, Muslim II : 770 no:1095, Tirmidzi II: 106 no: 703, Nasa’i  IV:141 dan Ibnu Majah I: 540 no:1690). Sahur, …

Read More »

Rukun Shiyam

Rukun Shiyam Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi a.       Niat, ini didasarkan pada firman Allah SWT, “Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya (dalam menjalankan) agama dengan lurus.”(Al-Bayyinah:5).  Dan sabda Nabi saw., “Sesungguhnya segala amal bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang telah diniatkannya.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari I:9 no:1, …

Read More »

Hukum, Keutamaan Dan Kewajiban Shiyam

Hukum, Keutamaan Dan Kewajiban Shiyam Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi Hukum Shiyam Shiyam, puasa Ramadhan, adalah salah satu dari rukun Islam dan salah satu fardhu dari sekian banyak fardhunya. Allah berfirman yang artinya, “Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. al-Baqarah:183) Sampai pada ayat : “(Beberapa hari yang ditentukan itu …

Read More »

Refleksi Ramadhan (4)

RENUNGAN KE-3 : Makna Puasa Bila kita perhatikan dan kaji dengan serius, maka puasa memiliki makna dan tujuan yang agung, di antaranya: Pertama: Puasa erat kaitannya dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhaanahu Wata’aala. oleh karena itu, dikatakan “Puasa adalah ritual rahasia”, sebab memungkinkan seseorang tidak berpuasa dengan menyantap makanan dan minuman atau tidak disertai niat, meskipun dia tidak makan …

Read More »

Refleksi Ramadhan (2)

RENUNGAN KE-1 Dalil Diwajibkannya Puasa Firman Allah Ta’ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. …

Read More »

FIQIH PUASA

Definisi Puasa (Shaum) Secara bahasa bermakna: imsâk (menahan) Secara syar`i bermakna: Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan mulai terbitnya fajar shubuh hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat

Read More »