Home » Tag Archives: gerhana

Tag Archives: gerhana

Cara Mengerjakan Shalat Gerhana

TATA CARA MENGERJAKAN SHALAT GERHANA Berniat (di dalam hati). Takbiratul ihram. Membaca do’a istiftah. Membaca ta’awudz dan Bismilaahirrahmaanirrahiim Membaca surat al Fatihah Membaca surat yang panjang. (Ibnu Abbas radliyallahu ‘anhuma berkata: “(panjangnya) kira-kira sepanjang surat al Baqarah.” [HR Bukhari, no. 1052 dan Muslim, no. 907]) Mengeraskan semua bacaan di tersebut. [HR Bukhari, no. 1065 dan Muslim, no. 901] Bertakbir dan …

Read More »

Masbuq Dalam Shalat Gerhana

Apakah batasan seseorang telah dikatakan masbuq dalam shalat gerhana? Jawaban: Berikut ini petikan penjelasan terkait masalah ini, yang diambilkan dari buku Bughyatul Mutathowwi’ fi Shalaati at Tathawwu’ karya Syaikh Muhammad bin Umar bin Salim Bazamul

Read More »

Apakah Shalat Gerhana dilakukan dengan suara jahar (keras)?

Pertanyaan: Apakah shalat gerhana dilaksanakan dengan suara yang keras (jahar) atau pelan (sir)? Jawaban: Berikut ini petikan penjelasan terkait masalah ini, yang diambilkan dari buku Bughyatul Mutathowwi’ fi Shalaati at Tathawwu’ karya Syaikh Muhammad bin Umar bin Salim Bazamul

Read More »

Tata Cara Shalat Gerhana

SHALAT GERHANA Pertanyaan: Bagaimana tata cara shalat gerhana yang dituntunkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam? Jawaban: Berikut ini, kami sampaikan tata cara shalat gerhana yang dituntunkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sebagaimana paparan Syaikh Shalih bin Fauzan al Fauzan dalam buku beliau al Mulakhkhash al Fiqhi (1/283-284).

Read More »