Home » Tag Archives: asy syifa

Tag Archives: asy syifa

BUKU-BUKU TENTANG SYAMAIL

BUKU-BUKU TENTANG SYAMAIL MUHAMMADIYAH   Berikut ini, beberapa ulama yang menulis buku khusus tentang Syama-il berikut judul buku karya mereka: 1. Abul Bakhtari Wahb bin Wahb Al Asadi (w. 200 H): “Shifatun Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam”. Beliau masuk generasi guru dari gurunya Imam Tirmidzi. 2. Abul Hasan Ali bin Muhammad al Mada-ini (w. 224 H): “Shifatun Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam”. …

Read More »