Home » Belajar Islam » Featured » Jika Seseorang Memberikan Zakatnya kepada Orang yang Berhak, Haruskan Dia memberitahu kepada Penerimanya bahwa itu Zakat?

Jika Seseorang Memberikan Zakatnya kepada Orang yang Berhak, Haruskan Dia memberitahu kepada Penerimanya bahwa itu Zakat?

Jika Seseorang Memberikan Zakatnya kepada Orang yang Berhak, Haruskan Dia memberitahu kepada Penerimanya bahwa itu Zakat?

Jawaban:

Jika seseorang memberikan zakatnya kepada orang yang berhak, jika orang yang berhak itu menolak zakat dan tidak mau menerimanya, maka pemilik zakat harus mengabarkan kepadanya bahwa itu zakat, supaya dia tahu sehingga dia boleh menolak atau menerimanya. Jika kebiasaan penerima itu menerima zakat, maka sebaiknya tidak diberitahukan, karena jika diberitahu bahwa itu zakat, hal itu bisa menyakiti penerimanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu denagn menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima).” (TQS. Al-Baqarah: 264).

Sumber: Fatawa Arkaanil Islam atau Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, terj. Munirul Abidin, M.Ag. (Darul Falah 1426 H.), hlm. 460.

Check Also

bekas_bangunan_sekolah_st_margaret_di_newington_skotlandiA

Aparat Gerebek Markas Syiah di Selangor

  Selangor -Aparat dari Departemen Agama Islam Selangor (JAIS) menggerebek markas Syiah yang berlokasi di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *